Русенски Университет
Русенски Университет „Ангел Кънчев“, HDR 360 Панорами