Иваново, скални църкви, част I


Уникални панорами от уникално място:
Скални църкви село Иваново, Русенско, HDR Панорами
част II тук


Информация