Очите на Рила


Очите на Рила, Седемте езера (6 видими на панорамата)
HDR 360 Панорами