„КРЪГОВЕ/Аз съм Лъжица за Вашата Уста“, 2009-2013 г.

Натиснете върху снимката, за да разгледате 360° Интерактивна панорама>> Съвместима с iPhone/ iPad версия <<

„КРЪГОВЕ/Аз съм Лъжица за Вашата Уста“, 2009-2013 г.

Метална конструкция с формата на пресечен конус с височина 337 см,
диаметър на долната основа – 500 см., диаметър на горната основа -312 см;
Ръчно изписан плат с акрилна боя, снимки;
Картини: „Кръгове I“ – 50 x 60 см, акрил върху платно,
„Кръгове II“ – 81 x 65 см, акрил върху платно,
„Кръгове III“ – 120 x 100 см, акрил върху платно,
„Кръгове IV“ – 110 x 140 см, акрил върху платно,

„Кръгове V“ – кръг с диаметър 500 см, акрил върху винил;
Звук.

Автор /Създател/ Нигор Пилнаца

„КРЪГОВЕ/Аз съм Лъжица за Вашата Уста“ представя ритуално създадено, умалено и „лично“ копие на Вселена. Историята на нейното създаване е изписано под формата на дневник по стените от плат. Основният принцип действащ във Вселената е Принципът на съответствието -„Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе“. Този принцип е демонстриран посредством фигурата на кръга. Зрителите /наблюдатели/ влизат във Вселената, движат се в нея /изучават я/ описвайки кръг /кръговрат/ и съответно я променят – деформирайки картината „Кръгове V“, по която вървят. По този начин зрителите /наблюдатели/ стават част от Вселената. Надеждата на Автора /Създател/ е те да осъзнаят своята принадлежност към нея, като я преживеят посредством копието. В края Наблюдателят променя Вселената, Вселената променя Наблюдателя.

„КРЪГОВЕ/Аз съм Лъжица за Вашата Уста“ в основните си принципи и елементи е постоянна величина, но при всяко свое конкретно излагане /проявление/ е различна инсталация. В рамките на 7 дни преди всяко нейно конкретно излагане авторът /Създател/ определя цветът на нейните стени и изписва по тях с акрил историята на нейното първоначално създаване на официалния език на държавата гостоприемник.

Екип по създаване на инсталацията и нейната визуализация:

Георги Палов – изработка на 3D визуализация и 360° панорама
Росен Вергилов – фотографии
Христо Вълчев – текстове на английски език
Дарина Палова – юридически консултант
Емилиян Гацов (Елби)– звук