Праистория за деца

http://www.facebook.com/EAIPB
Facebook page


http://exarcheo.org/
Web page

„Праистория за деца“

Експериментала Археология и Интердисциплинарни Проучвания в България

Сдружението „Експериментална Археология и Интердисциплинарни Проучвания в България“ (ЕАИПБ) е организация на студенти и археолози от Нов български университет, които работотят заедно за постигането на обща цел, различна от идване на власт, печелене на пари или незаконни дейности. Ние сме доброволно гражданско обединение, което се старае да създава допълнителни (алтернативни) условия за развитие на социокултурните потребности. Сдружението има за цел да осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в развитието на образованието, науката и културата.
Предметът на дейност на Сдружението е провеждане на експерименти и опити в археологическата и антропологическата сфера във връзка реконструкция на технологиите от миналото и популяризирането им в българското и международно пространство.