32-bit

Всяка снимка е налична в 32 бита
32-bit HDRI for rendering with Image Based Lighting

Мърдайте слайдъра над всяка снимка, за да смените експозицията: