Банкя, ждрелото на река Ябланица

Ждрелото на река Ябланица, край с. Банкя, Западната граница