Летище София – Салони за Гости

Виртуална разходка с HD качество по поръчка

Салон “Преслав”

Поръчани екстри:
– лого на клиента;
– навигационно меню;
– горещи точки за навигиране/преминаване в отделните помещения;
– thumbnails – всички налични панорами в разходката, показани в малки иконки. По този начин по свой собствен избор посетителят може да премине отделно помещение към друго;
– вграждане на снимков материал;
– вграждане на музикален фон или информационен аудио клип.

Салон “Плиска”

Sofia Airport

Изготвените виртуални разходки са под HTML5 формат и се отварят от всички устройства – смартфон, таблет и т.н.