Фотоволтаична площадка, с. Червен

Възобновяеми източници на енергия, Фотоволтаична площадка, Червен, България, HDR Панорама

Изградената фотоволтаична централа е собственост на „Корина Експорт“ ЕООД. Фирмата изгражда в момента втора фотоволтаична централа, разполага с преобразувани терени и направени ОДИТИ за изграждане в съседство до 1MW фотоволтаична мощност и три ветрогенератора до 2MW всеки един.

Централата в Червен се състои от 144 броя монокристални 180W панела, монтирани върху 12 двойно следящи тракера, 6 инвертора и обща инсталирана мощност 25,92kW. Годишно централата произвежда 47MWh (мегаватчаса) зелена енергия.