Градски интериори, част VГрадски интериори, част V
Последна част към снимките за София Архитектурна Седмица
част I
част II
част III
част IV

Сайт на проекта