Натиснете върху снимката, за да разгледате 360° Интерактивна панорама Сферична 360 градуса [...]
Изоставено индустриално хале в София, сферична HDR Панорама   [...]
Възобновяеми източници на енергия, Фотоволтаична площадка, Червен, България, HDR Панорама [...]
Малка часовникарска работилница, Костенец, България, HDR Панорама         [...]
Kremikovtzi Jsc (Кремиковци АД) is Bulgaria's largest metalworking company. The construction of its facilities began on 5 November 1960 and the first production capacities [...]