Крепостта Червен

Крепост Червен

Чѐрвен е средновековен български град, един от най-значимите военни, културни и църковни центрове на Втората българска държава (12-14 век). Намира се до с.Червен на 34 km южно от град Русе.

В Червен е съществувала ранновизантийска крепост от 6 век. През 1235 г. градът става седалище на Средновековната българска Червенска митрополия.

През 14 век територията на града надхвърля 1,8 km², с добре откроена инфраструктура, включваща укрепен град, разположен върху обширен скален рид по поречието на река Черни Лом. Развити са редица занаяти: добив на желязо, железообработване, златарство, строителни, художествени, битови и други занаяти, което го превръща в значимо търговско средище. В края на 14 в., заедно с останалите български земи, попада под османско владичество и е опустошен. Легендите, както и някои исторически източници сочат, че голяма част от жителите на големия и процъфтяващ през Средновековието град са мигрирали към селището, познато още по римско време като Сексагинта Приста, по време на османското владичество – Русчук, а днес – град Русе.

Източник: Уикипедия

Вижте още: Виртуална разходка в интериора на храм-паметник Александър Невски, както покрива и камбанарията: ТУК

Гигапикселови панорами има: ТУК

Натиснете върху снимките и разгледайте в 360 панорама (може при бавна връзка да иска леко изчакване):