ЗАЕДНО ЗА КРАТКО - Денислав Стойчев

2024

Галерия "Синтезис" представя:

"Заедно за кратко". Милениали в България. 2010 – 2016
TOGETHER FOR A LITTLE WHILE. MILLENNIALS IN BULGARIA. 2010 – 2016

Изложба на Денислав Стойчев, 1.02 – 2.04.2024
EXHIBITION BY DENISLAV STOYCHEV, 1.02 – 2.04.2024

Куратори: Надежда Павлова и Никола Михов
Curators: Nadezhda Pavlova and Nikola Mihov

Натиснете върху снимката, за да разгледате панорамите от изложбата (9 броя 360/180 панорами с вградена галерия за снимките):