Вертикални църкви

Вертикалните църкви представлява личен проект, който има за цел да насочи погледа "нагоре", като се започне от началото и стигне до края, от изток до запад, към небето! Архитектурата на църквите и катедралите е особена и има своята специфика, която съм се опитал да пресъздам в една вертикална снимка - панорама. Приятно гледане!