MINIMALISM | NAVA GALLERY

2011

01.07 - 08.07.2011
Изложба на Галерия Нава в СКЛАДА

"Минимализъм" е първата фотографска изложба на галерия НАВА - галерия, събрала фотографи с търсения и отношение към абстрактната фотография и в частност към минималистичните изразни похвати.

Темата минимализъм бе продиктувана от необходимостта на редица автори да избягат от добре утъпканите коловози на изобразително ясното послание и да търсят пътя на лакониз-ма, пътя на знака, боравейки на едно по-деликатно ниво с форми, пропорции и детайли, а много често и с липсата им.

"Минимализмът може да се случи там, където имаме особен тип възпитание на мисленето и сетивата. Това е мисловен модел, който стои точно от другата страна на нашата тради-ция, изпълнена с недоизказаност и мъгляви "вчувствания", колористична бъбривост, любов към пластичното, материал-ното и т.н."
Свилен Стефанов, Литературен форум, бр.24

В селекцията са включени над 20 автора, работещи в България и чужбина, с общо 35 фотографии.

Куратори: Георги Георгиев, Димитър Лазаров, Борислав Александров

Галерия НАВА е онлайн проект на АТЕРА Дизайн - студио за дизайн и печат.

Натиснете върху снимката, за да разгледате изложбата с вградена галерия за снимките: